fbpx

Anestezjologia i intensywna terapia

Wprowadzenie respiratora o dwustrumieniowej wentylacji jet umożliwiło skuteczniejszą wentylację w przypadku zabiegów w obrębie dróg oddechowych prowadzonych w układzie otwartym.

Dzięki niej, łatwiejsze stało się wykonywanie zabiegów fonochirurgicznych, bronchoskopowych, resekcji tchawicy oraz operacji na spadniętym płucu. Zastosowanie respiratora dwustrumieniowego jet umożliwia lepsze wydychanie CO2, brak ryzyka barotraumy i bezpieczną pracę laserem.

Nowym zastosowaniem respiratora dwustrumieniowego jet jest długotrwała wentylacja w trybie oszczędzającej wentylacji płuc na Intensywnej Terapii, z największą skutecznością rekrutacji pęcherzyków płucnych.

Wentylacja dyszowa – co to jest?

Odmianą wentylacji z zastosowaniem respiratora jest wysokoczęstotliwościowa wentylacja dyszowa HFJV (ang. Heigh Frequency Jest Ventilation). W tej metodzie strumień gazu (wentylacja otwarta w zabiegach chirurgicznych) jest podawany cyklicznie do dróg oddechowych za pomocą dyszy będącej częścią tzw. generatora dyszowego. Strumień gazu jest podawany pod ciśnieniem 100-300 kPa, co powoduje zassanie powietrza do dróg oddechowych. W tej metodzie wartość średniego ciśnienia w drogach oddechowych jest niższa niż w wentylacji klasycznej, co zmniejsza ryzyko barotraumy. Mechanizm wentylacji dyszowej pozwala na generowanie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego, co zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych przy wydechu.

Ograniczenia wentylacji dyszowej jednostrumieniowej

Większość urządzeń wentylacji dyszowej to urządzenia podające do dróg oddechowych jeden strumień gazu o wysokiej częstotliwości. Mają one jednak pewne ograniczenia dotyczące:

Wentylacja dyszowa dwustrumieniowa

Najnowsze rozwiązanie wentylacji dyszowej to wentylacja dyszowa dwustrumieniowa. Jest ona opatentowana przez firmę Carl Reiner i tylko w urządzeniu Twin Stream produkowanym przez tę firmę jest wykorzystywana.Respirator do wentylacji dyszowej jet TwinStream

Wentylaca dyszowa dwustrumieniowa polega na jednoczesnym podawaniu dwóch strumieni gazu: jednego o normalnej częstotliwości zmian ciśnienia (1…100l/min) i drugiego o wysokiej częstotliwości zmian ciśnienia (50…1500l/min). Strumień jet o normalnej częstotliwości wymusza ruchy klatki piersiowej, zapewniając usuwanie dwutlenku węgla. Strumień jet o wysokiej częstotliwości tworzy dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe i zapewniają prawidłowe natlenienie.

Respirator twinstream wykresy

System taki gwarantuje prawidłową wymianę gazową (efektywne natlenianie i wydalanie CO2) przy pracy w układzie otwartym.

Zalety wentylacji dyszowej dwustrumieniowej

Produkty

Nie wiesz, który produkt najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom?

   Formularz kontaktowy

   Imię i nazwisko

   E-mail

   Numer telefonu

   Województwo

   Treść wiadomości

   Sprawdź numer do lokalnego przedstawiciela

   arrow
   Partnerzy: inmode.pl
   Projekt strony: logo