W porównaniu do klasycznych IPL, system Lumecca™ dzięki większej mocy (krótsze czasy impulsu) oraz większej absorpcji w melaninie (40 % spektrum światła w paśmie 500-600 nm), zapewnia większą selektywność i mniejsze nagrzewanie tkanek otaczających.

W przypadku usuwania zmian pigmentowych optymalne są impulsy nanosekundowe (lasery q-switch) i pikosekundowe, ale systemy IPL z impulsami milisekundowymi również nadają się do usuwania takich zmian w płytkich warstwach skóry (ang. epidermal-dermal juction). W porównaniu do klasycznych IPL, sy stem Lumecca™ dzięki większej mocy (krótsze czasy impulsu) oraz większej absorpcji w melaninie (40 % spektrum światła w paśmie 500-600 nm), zapewnia większą selektywność i mniejsze nagrzewanie tkanek otaczających. Krótsze impulsy pozwalają na usuwanie zmian pigmen towych we wcześniejszym stadium (o mniejszym kontraście w stosunku do skóry), w czasie gdy jeszcze nie są widoczne dla nieuzbrojonego oka. Dzięki swoim cechom, Inmode Lumecca™ jest systemem IPL wyróżniającym się spo- śród klasycznych urządzeń. Lumecca™ umożliwia lepsze dopasowanie światła do usuwanych zmian, większe bezpieczeństwo zabiegu oraz wolniejszą degradację lampy.