fbpx

Uroda i Medycyna w praktyce 01/2024 – BodyFX

BodyFX modelowanie sylwetki za pomocą hipertermii 

Technologia opracowana przez konstruktora VelaShape

Nieinwazyjne technologie modelowania sylwetki, służące do leczenia złogów tłuszczu i cellulitu są szeroko stosowane na rynku medycyny estetycznej. Rosnące zapotrzebowanie na niechirurgiczne, nieinwazyjne zabiegi mające na celu redukcję tkanki tłuszczowej i leczenie cellulitu doprowadziło do rozwoju technologii wykorzystujących współdziałanie różnych energii. Pojawiły się urządzenia wykorzystujące kombinacje energii prądu RF, podciśnienia, energii mechanicznej, energii światła podczerwieni IR.

Tkanka tłuszczowa jest rozproszona po całym organizmie, stanowiąc 15% – 25% ciężaru ciała służąc jako magazyn energii organizmu. Energia jest magazynowana w adipocytach w postaci trójglicerydów. Komórki tłuszczowe są oddzielone sztywnymi, zwłóknienymi przegrodami zbudowanymi głównie z włókien kolagenowych. Zwiększenie objętości adipocytów spowodowane nadmiarem trójglicerydów jest prawie nieograniczone i może powodować ogniskowe gromadzenie się tłuszczu.

Sztywność przegród wokół komórek tłuszczowych może wymusić wybrzuszenie nadmiaru tłuszczu w bardziej miękkiej skórze właściwej i uwidocznić się na powierzchni skóry w postaci cellulitu (rys.1)

Nieinwazyjne modelowanie sylwetki z wykorzystaniem technologii opartych na częstotliwości radiowej

Przeprowadzone badania kliniczne urządzeń wykorzystujących energię prądu RF wykazały ich skuteczność w procesie zmniejszania objętość adipocytów poprzez wzmocnienie szybkość lipolizy. Nadmiar gliceryny i trójglicerydów jest metabolizowany. Dodatkowo nieinwazyjne urządzenia wykorzystujące energię prądu RF działając na komórki skóry właściwej indukują neokallogenezę, a także regenerację fibroblastów. Prowadzi to do efektu ujędrnienia skóry i zmniejszenia cellulitu. Urządzenia RF, zdolne do penetracji tkanki podskórnej na głębokość nawet 8 mm, posiadają: lepszy wpływ na napięcie skóry niż inne źródła energii. Bezpośredni wpływ na tkankę tłuszczową  jest większy, gdy dodatkowo stosuje się podciśnienie umożliwiające zassanie tkanki między elektrody, a tym samym głębsze wnikanie energii.

 Badania nad wykorzystaniem RF do redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej wykazały redukcję od 4,9% do 29,0%, przy średniej ważonej 14,58%.

Zależność apoptozy adipocytów zależy od czasu grzania. Z modelu reakcji tkanek na grzanie opracowanym na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy Stephana Sapareto oraz Williama Dewey wynika, że apoptoza zachodzi w zakresie temperatur 430C – 450C.  Wyższe wartości mogą skutkować martwicą. Apoptozę można zainicjować temperaturą 43°C. Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury z zakresu 430C – 450C zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wykazano, że uzyskanie wzrostu temperatury  od 41°C do 43°C wymaga 16-minutowego czasu ekspozycji, a od 43°C do 45°C tylko 4 minut (rys.2).

W ostatniej dekadzie XX wieku pojawiły się różne kombinacje urządzeń termicznych częstotliwości radiowej (RF), podczerwień (IR) z zasysaniem lub bez niego, lub z innymi rodzajami masażu mechanicznego.

Do takich urządzeń należały VelaSmooth i VelaShape (Syneron Medical Ltd., Izrael). Przeprowadzono liczne badania efektów zabiegów wykazały stopniowe zmniejszanie się obwodów pacjenta od wartości wyjściowych po sześciu zabiegach.

Kolejną wersją tego typu urządzeń (ten sam konstruktor Michael Kreindl) jest BodyFX izraelskiej firmy Inmode.

BodyFX

BodyFX jest aplikatorem działajacym w oparciu częstotliwość radiową RF. Zawiera komorę próżniową, 2 elektrody RF i czujnik temperatury. Parametry urządzenia to: częstotliwość prądu RF

1 MHz, moc 10 – 50 W, czujnik temperatury do pomiaru temperatury powierzchni skóry  oraz kontrolowana próżnia.

Tkanka jest zasysana do komory próżniowej. Bipolarny prąd RF przepływając pomiędzy dwiema elektrodami powoduje ogrzewanie skóry właściwej i znajdujących się pod nią powierzchniowych warstw tłuszczu. Temperatura powierzchni skóry jest monitorowana w czasie rzeczywistym za pomocą zintegrowanego termometru na podczerwień.

Energia prądu RF podgrzewając skórę  właściwą oddziaływuje na jej komórki i włókna. Indukuje neokallogenezę oraz regenerację fibroblastów. Prowadzi to do efektu ujędrnienia skóry i redukcji cellulitu.

Równocześnie z grzaniem są emitowannne  ultrakrótkie impulsy IRE (nanosekundowe) wysokiego napięcia HV (2kV) mające na celu selektywne oddziaływanie na adipocyty i powodujące nieodwracalną elektroporację w ich błonie komórkowej. Rezultatem jest naturalny, opóźniony, stopniowy proces apoptozy, prowadzący ostatecznie do śmierci komórek adipocytów (rys.3).

Mechanizm nieodwracalnej elektroporacji

Odwracalną elektroporację stosuje się w medycynie w celu zwiększenia penetracji cząsteczek przez błony komórkowe, które są zbyt duże, aby zapewnić normalny transport fizjologiczny. Czas trwania impulsowego pola elektrycznego w urządzeniach do odwracalnej elektroporacji jest wystarczająco długi i ma małą amplitudę, aby nie doszło do nieodwracalnego uszkodzenia błon komórek docelowych. Jednak zastosowanie serii lub ciągu wielu ultrakrótkich (nanosekundowych) impulsów elektrycznych o bardzo dużej amplitudzie – dwóch kilowoltów na impuls – przez błonę komórkową, taką jak adipocyt powoduje nieodwracalne uszkodzenie systemu pomp protonowych z dwuwarstwową membraną fosfolipidową.

Pompy protonowe utrzymują potencjał transbłonowy i środowisko zewnętrzne na dodatnim ładunku dzięki jonom wapnia zatrzymywanym na zewnątrz i ściśle regulowanemu pH wewnętrznego środowiska adipocytów komórkowych. Nieodwracalna zmiana potencjału transbłonowego zmienia konfigurację błony komórkowej w adipocytach, prowadząc do powstania porów lub otworów w błonie komórkowej, umożliwiając przepływ wapnia, substancji organicznych i jonów nieorganicznych przez defekty w ochronnej błonie komórkowej . Proces ten zmienia środowisko chemiczne i strukturalne cytoplazmy. Kropelki lipidów wydostają się z adipocytów przez te pory, powodując znaczną utratę objętości komórek, a następnie śmierć komórki. Apoptoza adipocytów powoduje uwolnienie trójglicerydów w sposób opóźniony i stopniowy, umożliwiając powolne i bezpieczne ich usuwanie przez przestrzeń śródmiąższową i systemy transportu lipidów (limfatyczne i inne funkcje metaboliczne) rys.4.

Kontrola temperatury

Aplikator BodyFX jest wyposażony w technologię A.C.E (Acquire, Control, Extend), która zapewnia automatyczną kontrolę temperatury (1000razy/sek) i wyłączenie prądu RF po przekroczeniu zaprogramowanej temperatury skóry. Dzięki temu zabieg jest bardzo bezpieczny – nie ma ryzyka oparzenia skóry.

Temperatura odcięcia ustawiona przez użytkownika (górna granica ustawianej temperatury 43˚C), jest stale utrzymywana, a po jej osiągnięciu dostarczanie sygnału RF jest automatycznie wyłączane. Zintegrowany czujnik temperatury jest umieszczony wewnątrz komory próżniowej. Zmierzona temperatura pokazywana jest w trakcie zabiegu na ekranie informując w czasie rzeczywistym o skuteczności leczenia. Ponadto istnieje monitorowanie poziomu podciśnienia i RF jest wyłączany, gdy podciśnienie spadnie poniżej określonego poziomu (rys. 5).

Skuteczność

W pracy “A prospective study analyzing the application of radiofrequency energy and high-voltage, ultrashort pulse duration electrical fields on the quantitative reduction of adipose tissue” autorów Diane Irvine DuncanTheresa H. M. KimRobbin Temaat opublikowanym w Journal of Cosmetic and LaserTherapy przedstawiono wyniki badań skuteczności BodyFX.

Przeanalizowano trzy cechy:

  • zmianę grubości podskórnej brzucha mierzoną za pomocą ultradźwięków o wysokiej rozdzielczości,
  • zmianę obwodu brzucha na 14 poziomach, w tym na pępku mierzoną za pomocą systemu Canfield Vectra 3D
  • zmianę objętości w czasie mierzoną za pomocą systemu Canfield Vectra 3D

Zmierzona za pomocą ultradźwięków średnia grubość tłuszczu podskórnego przed leczeniem wynosiła 2,78 cm. Po trzech miesiącach od końcowego zabiegu BodyFX średnie zmniejszenie grubości wyniosło 1,10 cm, a średnia redukcja grubości tkanki tłuszczowej wyniosła 39,6%.

Pomiary Vectra 3D po trzech miesiącach od zakończenia leczenia wykazały średnią redukcję obwodu brzucha o 2,3 cm oraz średnią utratę objętości tkanki tłuszczowej wynoszącą 428,46 cm3.

Zmiany mikroskopowe potwierdzają, że IRE powoduje uszkodzenia w błonie komórkowej, po których następuje wydostawanie się kropelek lipidów i utrata objętości komórek. , wydaje się być mechanizmem trwałej śmierci komórek tłuszczowych (rys.6 i 7).

  • błona komórkowa adipocytów przed zabiegiem – ma gładką i gąbczastą powierzchnię.
  • adipocyty po dwóch zabiegach BodyFX –  mały obszar rozwarstwienia ściany komórkowej.
  • po czwartym zabiegu występują rozproszone pęknięcia w zewnętrznej błonie adipocytu.

(a) po ósmym zabiegu obserwuje się znaczną utratę objętości skupisk adipocytów

(b) po ósmym zabiegu niektóre adipocyty wykazują wyraźne pęknięcie ściany komórkowej.

Zmiany, mikroskopowe potwierdzają, że IRE powoduje trwałą śmierć komórek tłuszczowych (rys.8).

Ocena skuteczności zabiegu dotyczącą redukcji cellulitu i jędrności skóry została oparta na analizie fotografii leczonych obszarów wykonanych w standardowych warunkach na początku leczenia i po leczeniu. Zdjęcia różnych obszarów poddanych zabiegowi zostały ocenione przez wykwalifikowanych, niezależnych ekspertów w zakresie poprawy cellulitu i sylwetki stosując stosując skalę GAIS. Po zakończeniu serii zabiegów zaobserwowano zwiększony poziom syntezy kolagenu.

Podsumowanie

Wyniki badań dzialania aplikatora BodyFX wykazały zmniejszenie rozmiaru adipocytów oraz zwiększenie poziomu apoptozy. Ponadto stwierdzono zwiększoną syntezę kolagenu i reorganizację struktury skóry właściwej. To synchroniczne wzmocnienie skóry jest ważnym efektem, biorąc pod uwagę, że pacjenci poddawani nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej zazwyczaj dążą również do ujędrnienia skóry wraz z redukcją tkanki tłuszczowej. Technologia BodyFX ma wyjątkowe możliwości połączenia jednoczesnej długoterminowej redukcji  tłuszczu podskórnego poprzez apoptozę z poprawą napięcia skóry.

Zalecana liczba sesji zabiegowych BodyFX wynosi od 4 do 8 sesji co tydzień. Czas trwania zabiegu zależy od wielkości powierzchni. Zaleca się utrzymanie zaprogramowanej temperatury przez okres 10 minut na obszarze 10x15cm, a następnie rozgrzewa kolejny obszar (rys.9). Stwierdzono, że zastosowany protokół leczenia BodyFX był bezpieczny i skuteczny klinicznie. Żaden z pacjentów nie doznał oparzeń termicznych skóry. Nie było doniesień o działaniu sensorycznym na skórę lub bolesnej dysestezji na skutek zmniejszenia obwodu brzucha oraz grubości podskórnej warstwy tłuszczu.

Z myślą o podbródku i mniejszych obszarach ciała, takich jak ramiona, bawoli kark i zlokalizowane obszary cellulitu producent (Inmode) opracował mniejszy aplikator MiniFX

Produkty

Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo