fbpx

Kierunki rozwoju procedur liftingu twarzy

W otwartym forum czasopisma Chirurgia Estetyczna 2023, 1–8 w artykule Ancillary Procedures to Facelift Surgery: What has Changed? autorzy Michael J. Stein, MD, MAS, FRCSC; and Sherrell J. Aston, MD, FACS przedstawili wyniki swoich doświadczeń dotyczących zabiegów liftngu twarzy. W praktyce autorów zapotrzebowanie pacjentów sprawiło, że urządzenia o częstotliwości radiowej stały się procedurą z wyboru w odmładzaniu twarzy. W ciągu ostatnich 5 lat stosowanie dermabrazji i laserów jest wycofywane. Stosowanie peelingów chemicznych maleje (rysunek 3). https://academic.oup.com/asjopenforum/article/doi/10.1093/asjof/ojad063/7242995

W:
– 2018 r. spośród 67 liftingów twarzy 11 miało zabieg Morpheus8 jednocześnie z liftingiem.
– 2019 r spośród 66 u 7 wykonano zabieg Morfeusz8,a u 15 wykonano dodatkowe zabiegi falami radiowymi

– 2020 r z 56 zabiegów liftingu twarzy, 9 miało zabieg Morpheus8, 6 FaceTite/ AccuTite fałdów nosowo-wargowych
– 2021 roku z 60 liftingów 18 wykonano Morpheus 8 i 8 FaceTite/AccuTite oraz wykonano 40 kolejnych zabiegów radiofrekwencją
– 2022 r pośród 55 liftingów twarzy 18 pacjentów miało zabieg Morfeusz8 i FaceTite

Dermabrazja została całkowicie wycofana przez okres zbierania danych w tym badaniu. Ostatnio używano laserów u pacjentów po liftingu twarzy w latach 2018 i 2019 (u 9 i 5 pacjentów, odpowiednio). Peelingi TCA nadal odgrywają rolę w praktyce autorów; jednak ich stosowanie maleje (22, 7, 9 i 5 pacjentów). odpowiednio od 2019 r. do 2021 r.; Rysunek 3).
Czas rekonwalescencji liftingu twarzy za pomocą zabiegu radiofrekwencji jest znacznie krótszy niż w przypadku ablacyjnego resurfacingu skóry (około 2 tygodnie w porównaniu do 4-6 tygodni w przypadku jednoczesnego stosowania lasera lub dermabrazji). Dzisiejsi pacjenci są znacznie mniej otwarci na możliwość trwałych zmian skórnych i są bardziej skłonni zaakceptować skromniejszy efekt przy minimalnym ryzyku trwałych deformacji.
Urządzenia bipolarne o częstotliwości radiowej są odpowiedzią na zmieniający się popyt, zapewniając wysoki stopień bezpieczeństwa, niezawodności i powtarzalności. Morpheus8 i FaceTite/AccuTite stały się powszechne w języku publicznym. W praktyce autorów jest to najczęstszy zabieg pomocniczy wykonywany współcześnie podczas liftingu twarzy i jego rola w pierwotnym niechirurgicznym odmładzaniu twarzy nadal rośnie.

Na podstawie:

Wydawca:
Oxford University Press w imieniu Towarzystwo Estetyczne.
To jest artykuł w otwartym dostępie dystrybuowane na warunkach określonych w Licencja Creative Commons

Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), co pozwala na nieograniczone
ponowne wykorzystanie, dystrybucję i reprodukcję w dowolnym nośniku, pod warunkiem, że to oryginalne dzieło jest właściwie cytowane. https://doi.org/10.1093/asjof/ojad063 www.asjopenforum.com

Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo