fbpx

Akcesoria do proktologii

Typ akcesorium:

Wraz z wprowadzeniem do proktologii technik laserowych, pojawiły się nowe możliwości leczenia hemoroidów od II do IV stopnia, przetok odbytu oraz torbieli włosowych.

Poza skutecznością, największą zaletą zabiegów laserowych jest minimalne ryzyko uszkodzenia zwieracza.

Laserowe usuwanie hemoroidów LHP®

LHP® (Laser HemorrhoidoPlasty) to laserowa metoda leczenia choroby hemoroidalnej w stadium II, II/III, III, III/IV, a nawet IV, również w przypadkach chronicznego i nawracającego krwawienia.

Zabieg

Laser diodowy Leonardo emitujący światło 1470nm współpracuje ze specjalnym, odpornym na zjawiska termiczne światłowodem chirurgiczny o stożkowym kształcie czoła LHP®.

Światłowód LHP gwarantuje równomierną, odpowiednio ukierunkowaną, proksymalną emisję, w szerszym spektrum objętości tkanki i w promieniu 360°.
Wskutek działania światła lasera do hemoroidów, w splotach naczyniowych guzków krwawniczych zachodzą odpowiednie przemiany termiczne, prowadzące do ich silnego obkurczenia i obliteracji, a w dalszym następstwie wchłonięcia. Jednocześnie gruntownej przebudowie ulega struktura towarzyszącej im tkanki łącznej.
Ważnym dla bezpieczeństwa i niskiej inwazyjności aspektem zabiegu jest wprowadzenie światłowodu w głąb guzka krwawniczego śródpowłokowo, pod kontrolą światła pilotującego lasera – bez perforowania przewodu pokarmowego.

Przebieg zabiegu

Światłowód jest wkłuwany do hemoroidu i następuje jego naświetlanie. Światło lasera zamyka naczynia krwionośne wewnątrz hemoroidu, co prowadzi do ich obkurczenia. Efektem jest zredukowanie objętości i wycofanie hemoroidu.

Wskutek działania światła lasera alety, w splotach naczyniowych guzków krwawniczych zachodzą odpowiednie przemiany termiczne, prowadzące do ich silnego obkurczenia i obliteracji, a w dalszym następstwie wchłonięcia. Jednocześnie gruntownej przebudowie ulega struktura towarzyszącej im tkanki łącznej.
Ważnym dla bezpieczeństwa i niskiej inwazyjności aspektem zabiegu laserem do hemoroidów jest wprowadzenie światłowodu w głąb guzka krwawniczego śródpowłokowo, pod kontrolą światła pilotującego lasera – bez perforowania przewodu pokarmowego.

Zabieg wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym i trwa on ok. 15 minut. Po zabiegu od razu możliwy jest powrót do codziennych zajęć, a ryzyko powikłań po-zabiegowych jest znikome.

1 krok: wkłucie światłowodu laserowego w poduszkę hemoroidalną po uprzednim znieczuleniu
2 krok: stopniowe naświetlanie hemoroidu impulsami lasera
3 krok: światło lasera zamyka naczynia krwionośne wewnątrz hemoroidu, co prowadzi do ich obkurczenia

Procedura leczenia laserem do hemoroidów LHP® jest dedykowana leczeniu choroby hemoroidalnej od 2-go i 4-go stopnia. Przy miejscowym znieczuleniu emisja energii lasera obliteruje guzki krwawnicze od środka, nie uszkadzając śluzówki ani zwieracza. LHP® – Home (info-haemorrhoiden.de)

Zalety

Laserowe usuwanie przetok odbytu FiLaC®

Przetoka okołoodbytnicza jest przewlekłą formą ropnia okołoodbytniczego, czyli tak naprawdę jest to przewlekła faza ropnia okołoodbytniczego.

przetoka

Zabieg laserowy FiLaCFistula-tract Laser Closure

Zabieg FiLaC został stworzony przez niemiecką firmę Biolitec AG, która jest pionierem w dziedzinie laserowych zabiegów minimalnie inwazyjnych. FiLaC / Biolitec

FiLaC to jest zaawansowana laserowa metoda chirurgiczna kompleksowego, nieresekcyjnego leczenia
przetok okołoodbytniczych, przezzwieraczowych i międzyzwieraczowych.
W przeciwieństwie do konwencjonalnego leczenia chirurgicznego nie polega na wycinaniu tkanek, stąd nie wiąże się z okaleczeniem. Jej istotą jest całkowita obliteracja kanału przetoki przy użyciu precyzyjnego
światła lasera o dł. fali 1470nm, bez naruszania newralgicznych struktur okalających.
Zabieg polega na równomiernym segmentowym naświetlaniu ścian kanału przetoki – centymetr po centymetrze – światłem lasera dostarczanym za pomocą zaawansowanego, specjalnie opracowanego do tych zastosowań, wysokoenergetycznego światłowodu radialnego o pierścieniowej emisji światła – prostopadle do jego położenia i w promieniu 360°.

Światłowód FiLaC™ zdolny jest bezstratnie przenosić wymagane dla uzyskania efektów terapeutycznych odpowiednio duże dawki energii, nie ulegając przy tym uszkodzeniu wskutek zachodzących zjawisk termicznych.

Laser Leonardo aplikator FILAC, przetoka
Laser Leonardo aplikator FILAC, przetoka etap2
Laser Leonardo aplikator FILAC, przetoka etap3

Bezpośrednie sąsiedztwo zwieraczy i innych struktur mięśniowych nie stanowi jednak żadnego ograniczenia do jej zastosowania i nie wprowadza istotnego ryzyka dla bezpieczeństwa i powodzenia zabiegu. Skuteczność
leczenia przetok mieszczących się w spektrum wskazań przekracza 80%.

Zalety

Laserowe usuwanie torbieli włosowych SiLaC™

Zabieg SiLaC™ – Sinus Laser Closure jest mikroinwazyjną, nieresekcyjną procedurą laserowego leczenia torbieli pilonidalnych, stanowiąca rozwinięcie metody FiLaC™ leczenia przetok około-odbytniczych.

Zabieg

Metoda bazuje na wykorzystaniu wysoce precyzyjnego, płytko penetrującego światła lasera o dł. fali 1470nm, dostarczanego za pośrednictwem radialnego światłowodu proktologicznego FiLaC™, gwarantującego bezpieczną dystrybucję światła do tkanek, nawet w przypadku zastosowania wysokich dawek energetycznych.
Przemiany termiczne wywołane oddziaływaniem światła lasera zapewniają dokładną dekontaminację jamy torbieli oraz dewitalizację wyściełającego ją nabłonka.
Termicznemu zniszczeniu ulegają również wszechobecne zarówno
we wnętrzu torbieli, jak też w bliskim jej sąsiedztwie liczne komórki macierzyste,
odpowiedzialne za przyrost kolejnych włosów, tworzenie nowych mieszków
włosowych – stanowiące zatem istotny czynnik ryzyka wznowy po leczeniu i progresji
choroby. Równocześnie dochodzi do znacznego objętościowego obkurczenia przestrzeni
torbieli.

Uzyskana po laserowym opracowaniu cienka warstwa powierzchownie skoagulowanych tkanek, przy znaczącym ich wyjałowieniu stwarza dogodne warunki do przyspieszonego gojenia, co ogranicza ryzyko wtórnego nadkażenia torbieli.
Specyfika metody laserowej SiLaC™ wyklucza konieczność wykonywania rozległych cięć chirurgicznych i okaleczającego usuwania tkanek. Zabieg nie wymaga zatem stosowania szczególnie uciążliwej dla pacjenta marsupializacji, czy wymagających dużej dyscypliny w postępowaniu pooperacyjnym zespoleń skórnych z zastosowaniem przesunięcia płata. Rekonwalescencja po zabiegu laserowym przebiega szybko,
a powrót do normalnego trybu życia jest natychmiastowy.

Przebieg zabiegu

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, w warunkach ambulatoryjnych

I etap polega na mechanicznym usunięciu z wnętrza torbieli zalegających w niej mas patologicznych.
II etap to dobrze kontrolowane naświetlenie światłem laserowym przestrzeni torbieli.


Po wykonaniu ablacji ścian torbieli wprowadza się różnej wielkości łyżeczki chirurgiczne, którymi usuwa się zawartość torbieli na zewnątrz w tym elementy włosów, spalone tkanki. Podczas zabiegu proces ten powtarza się kilkukrotnie. Przetoki zewnętrzne pozostają otwarte, przez które może utrzymywać się niewielki wysięk od 1-4 tygodni.

Zalety

Inne wskazania proktologiczne

Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo