Usuwanie zmian naczyniowych

Nieinwazyjne leczenie zmian naczyniowych wykorzystuje pochłanianie impulsów światła lasera lub IPL przez hemoglobinę zawartą we krwi. Powstaje w ten sposób ciepło, które podgrzewa ściany naczynia, bez uszkodzenia naskórka i otaczających tkanek. Po przekroczeniu określonej temperatury, ściana naczynia ulega zniszczeniu, a naczynie usunięciu.

Jeśli naczynie jest niewielkie (zawiera mało krwi), aby je skutecznie podgrzać, musimy użyć światła dobrze pochłanianego przez  hemoglobinę o odpowiednio dużej energii. Obecnie warunek ten spełnia tylko laser barwnikowy oraz  hybrydowy IPL Lumecca™ Inmode o 3-krotnie wyższej energii w porównaniu z innymi urządzeniami IPL.

W przypadku większych naczyń (>0,5mm średnicy),  położonych głębiej, do ich usuwania wymagana jest długość fali światła o głębszej penetracji i mniejszej absorpcji w hemoglobinie. Taki efekt uzyskuje się dla lasera Nd:YAG emitującego światło o długości fali 1064nm.

Produkty

Galeria

Nie wiesz, który produkt najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom?

Skontaktuj się z nami
Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: