Respirator TwinStream zapewnia nam możliwość lepszego wykorzystania techniki wentylacji dyszowej. Użycie respiratora TwinStream, stanowiło wielki krok naprzód w anestezjologii laryngologicznej w Klinice Uniwersytetu Karolinska.