Prof. dr Alexander Aloy, Klinika Anestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego w Wiedniu – „Wentylację typu SHFJV zastosowaliśmy u ponad 3000 pacjentów. Najmłodszy pacjent miał zaledwie dwa tygodnie, najstarszy ponad 99 lat. Dotychczas nie zanotowaliśmy ani jednego przypadku komplikacji z powodu wentylacji SHFJV.”