Ze względu na łatwość wentylacji SHFJV z użyciem laryngoskopu jet nawet w przypadku dużych zwężeń dróg oddechowych, technikę opracowaną dla potrzeb endoskopii interwencyjnej stosujemy również przy tracheostomii przezskórnej.