fbpx

Zastosowanie laserów w chirurgii nosa i zatok

Podstawą działania laserów chirurgicznych jest absorpcja światła lasera w chromoforach zawartych w tkance i jego zamiana na energię cieplną (fototermoliza). Sposób w jaki poszczególne tkanki absorbują światło zależy od długości fali światła (koloru), czyli od typu lasera. Im większe pochłanianie, tym mniej światła przedostaje się do głębszych warstw tkanki – tym mniejsza penetracja.
Poza długością fali lasera, o ostatecznym efekcie (podgrzanie, koagulacja czy odparowanie), decydują jeszcze:

 • całkowita ilość dostarczonej energii światła – energia impulsu światła decyduje o temperaturze, do której podgrzejemy tkankę (koagulacja / waporyzacja),
 • czas impulsu – długi czas umożliwia rozchodzenie się ciepła do tkanek otaczających i zwiększenie się strefy uszkodzeń termicznych, krótki czas impulsu ogranicza strefę rozchodzenia się ciepła i zmniejsza strefę uszkodzeń termicznych.

Laser diodowy do chirurgii nosa i zatok

Małżowiny nosowe, migdałki, język należą do narządów mocno ukrwionych. W ich przypadku podczas zabiegu bardzo ważna jest jak najlepsza hemostatyka. Z tego powodu standardem jest dziś laser diodowy 980nm charakteryzujący się wysoką absorpcją światła w hemoglobinie.

wykres absorpcji

Chirurgia endoskopowa jest uznaną techniką leczenia zmian chorobowych nosa i zatok. Interwencje chirurgiczne w tym obszarze są dużym wyzwaniem, ze względu na duże unaczynienie śluzówki. W przypadku technik klasycznych w trakcie leczenia widoczności pola zabiegowego jest słaba oraz często zachodzi konieczność długotrwałej tamponady nosa. Wykonanie zabiegu za pomocą lasera o długości fali 980nm eliminuje te problemy. Zapewnia wysoką precyzję oraz umożliwia zachowanie otaczającej śluzówki co prowadzi do jej szybkiej odbudowy.

Im większe pochłanianie przez chromofor, tym mniej światła przedostaje się do głębszych warstw tkanki – tym mniejsza penetracja.
Najnowocześniejszym rozwiązaniem są lasery diodowe emitujące dwie długości fali 980nm i 1470nm. Dwie długości fali umożliwiają bardziej precyzyjny dobór efektu tkankowego do potrzeb zabiegu. I tak:
– 980nm – lepsza hemostatyka, penetracja 3mm
– 1470nm – mniejszy uraz tkanek sąsiadujących, penetracja 1mm
Operator ma do wyboru pracę jedną z długości fali lub obydwoma równocześnie.

W gabinetach otolaryngologicznych są głównie wykonywane tzw. zabiegi ambulatoryjne nie wymagające ogólnego znieczulenia. Są to zabiegi w jamie ustnej, gardle i nosie. Poniewż narządy te są bardzo bogato ukrwione ważne jest, aby w trakcie zabiegu krwawienie było jak najmniejsze. Laser diodowy 980/1470nm pełni rolę tzw. „bezkrwawego skalpela”. W czasie zabiegu wykonywanego laserem krew nie zalewa operowanego pola ponieważ równocześnie z cięciem są zamykane naczynia. Mniejsza jest też szansa krwawienia po zabiegu operacyjnym.

Światłowody

Zabiegi laserem diodowym są wykonywane za pomocą światłowodów. Cienkie i elastyczne światłowody zapewniają dobry dostęp do wszystkich obszarów nosa i zatok.

Obecnie są produkowane światłowody o średnicach: 200, 360, 400, 600, 1000µm
Od średnicy światłowodu zależy:

 • agresywność działania – gęstości mocy
 • szerokość cięcia i szybkość waporyzacji – szerokość plamki

Od odległości końca światłowodu do tkanki, zależy wielkość naświetlanej powierzchni (wielkość plamki), a więc gęstość mocy (moc światła laserowego podzielona przez pole powierzchni plamki). To właśnie gęstość mocy decyduje o tym czy uzyskamy odparowanie, czy koagulację, czy brak efektu:

 • mała plamka– gęstość mocy jest duża i uzyskujemy odparowanie.
 • większa plamka- gęstość mocy jest mniejsza niż wartość progowa odparowania, ale większa niż wartość progowa koagulacji – uzyskamy koagulację.


Światłowodem można pracować na dwa sposoby: kontaktowo i bezkontaktowo.

Praca kontaktowa: precyzyjna waporyzacja i cięcie bez uszkodzenia tkanek sąsiadujących
Praca bezkontaktowa: koagulacja z doskonałą hemostatyką

Uchwyty światłowodów

Wygodną pracę w różnych zabiegach chirurgii nosa i zatok umożliwiają uchwyty:

 • proste o różnych długościach
 • wygięte o różnych długościach
 • z przesunięciem osiowym do zabiegów w uchu i nosie
 • z kanałem usuwania dymu

Uchwyty są wielorazowe i autoklawowalne za wyjątkiem uchwytu z kanałem do usuwania dymu.
Obecnie produkowane systemy laserowe są kompatybilne ze wszystkimi sztywnymi i giętkimi endoskopami oraz mikroendoskopami. Lasery diodowe współpracujące ze światłowodami o średnicy zewnętrznej poniżej 300nm są kompatybilne z kanałem roboczym mikroendoskopu o średnicy zewnętrznej 1mm.

Tryby naświetlania tkanek

Laser diodowy może pracować w 2 trybach:

 • ciągłym CW
 • impulsowym – emisja pojedynczego impulsu lub serii

W trybie CW, laser emituje w sposób ciągły wiązkę światła o stałej mocy, nastawionej przez operatora, a wiązka jest włączana i wyłączana za pomocą pedału sterującego przez operatora. Jednak przy pracy w trybie ciągłym, z powodu dyfuzji ciepła, nagrzewają się tkanki sąsiadujące. Prowadzi to do rozszerzania się strefy uszkodzenia tkanki. Aby zminimalizować ten efekt stosuje się emisję bardzo krótkich impulsów. Tak jest np. w przypadku pracy bezkontaktowej w koagulacji naczyń.

W trybie impulsowym regulowany jest: czas impulsu, czas przerwy między impulsami i ilości impulsów.

Wybór lasera diodowego

Wiodącą firmą w produkcji laserów diodowych jest obecnie niemiecka firma Biolitec.

Leonardo® Mini Dual

Leonardo® Mini Dual to mobilna wersja sprawdzonego lasera diodowego Leonardo. W połączeniu ze specjalnymi światłowodami i zestawami zabiegowymi, Leonardo® Mini Dual umożliwia wykonywanie szerokiej gamy zabiegów w otolaryngologii. Jest to najmniejszy laser diodowy na rynku o rozmiarach: 6cm x 9cm x 21,5cm. Waży tylko 900g.

W wersji Dual Leonardo® Mini umożliwia jednoczesne wykorzystanie dwóch długości fali – 1470nm o płytkim działaniu i 980nm o głębokim działaniu. Każda z długości fali może być również użyta niezależnie.

LEONARDO® Mini Blue

Najnowszą wersją lasera firmy Biolitec jest laser LEONARDO® Mini Blue. LEONARDO® Mini Blue jest laserem fotoangiolitycznym, tak zwanym „niebieskim laserem” emitującym światło o długości fali 445 nm.

Laser LEONARDO® Mini Blue dzięki swoim właściwościom fotoangiolitycznym nie tylko zastępuje w pełnym zakresie zabiegów laser KTP, ale również może koagulować i karbonizować przy wyższych poziomach energii. Podobnie jak Leonardo® Mini Dual jest laserem kieszonkowym (wymiary 6.0 cm х 9.0ст х 21,5 cm, waga 900g).

Laser LEONARDO® Mini Blue może być również używany jako laser tnący. Łączy w ten sposób bardzo pożądane właściwości laserów diodowych lub CO2 z laserami fotoangiolitycznymi. Może pracować w trybie bezkontaktowym i kontaktowym.
Laser LEONARDO® Mini Blue współpracuje z szerokim spektrum światłowodów i zestawów.

Laser Leonardo mini

Zoptymalizowane parametry do zabiegów z wykorzystaniem diodowego systemu laserowego Leonardo Mini Dual

Wskazanie Długość fali [nm]Moc [W]Tryb pracy Sposób pracy
Konchoplastyka

Tonsilotomia / tonsillectomia 1470 + 980nm 15 + 7-10W CW Kontaktowy
1470nm 7WCWKontaktowy śródmiąższowo
Polipektomia1470 + 980nm 5 + 2-5WCWKontaktowy
Tonsilotomia / tonsillectomia1470 + 980nm15 + 7-10WCW Kontaktowy
Naczyniak
1470 + 980nm2-5 + 5-7WSeria impulsów: 0,1-0,2s / 0,1-0,2s Bezkontaktowy
Epistaxis – koagulacja krwawień / splotu Kiesselbacha / choroba Oslera1470 + 980nm2-5 + 5-11WSeria impulsów: 0,01-0,2s / 0,01-0,2s Bezkontaktowy
Brodawczak – 1 wersja1470nm 5-7W CWKontaktowy
Brodawczak – 2 wersja1470 + 980nm 5 + 2WCW Kontaktowy
Opracowanie ziarniny – 1 wersja1470nm5-7WCW Kontaktowy
Opracowanie ziarniny – 2 wersja1470 + 980nm 5 + 2WCWKontaktowy
Zrosty w przewodach nosowych 1470nm 2-5W CW Kontaktowy1470nm2-5WCWKontaktowy

Zalety zastosowania laserów w chirurgii nosa i zatok

 • Precyzja – mała plamka, płytka penetracja, płytka strefa martwicy, mniejsze blizny po zabiegu
 • Sterylność – praca bezkontaktowa
 • Zamykanie naczyń krwionośnych i limfatycznych – brak krwawienia, strupów, tamponady, możliwość leczenia pacjentów ze skłonnościami do krwotoków
 • Mniejszy ból i obrzęk po zabiegu
 • Jedno narzędzie do cięcia, koagulacji i odparowywania
Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo