fbpx

Wentylacja jet TwinStream w leczeniu po COVIDO-wych zwężeń tchawicy

Zwężenie tchawicy nie jest nowym problemem medycznym. Przed pandemią pointubacyjne zwężenie tchawicy uznawano za rzadkie schorzenie, którego występowanie w ogólnej populacji dorosłych pacjentów szacowano na 4,9 przypadków na milion rocznie. Przedłużone wspomaganie oddychania, podawane poprzez intubację dotchawiczą i wentylację mechaniczną, to procedura szeroko stosowana w leczeniu krytycznie chorych pacjentów podczas pandemii Covid-19. Chociaż jest to skuteczna metoda leczenia wielu pacjentów z Covid-19, od dawna wiadomo, że powoduje urazy krtani i tchawicy podgłośniowej.


Raporty pokazują, że nawet u 5% pacjentów, którzy podczas leczenia COVID-19 poddano długotrwałej inwazyjnej wentylacji mechanicznej, występują przewlekłe problemy z drogami oddechowymi a nawet pointubacyjne zwężenie tchawicy. Kilka tygodni po ekstubacji i ustąpieniu początkowej choroby u pacjentów zagrożonych zwężeniem tchawicy zaczynają pojawiać się oznaki niewydolności oddechowej.

Wentylacja bez rurki intubacyjnej „ tubeless ventilation”

Nadgłośniowa wentylacja strumieniowa jest alternatywnym rozwiązaniem jako bezpieczny sposób przeprowadzenia wentylacji pacjenta podczas operacji zwężeń tchawicy,
Wentylator strumieniowy TwinStream firmy Carl Reiner umożliwia operacje bez ograniczeń wynikających ze stosowania rurki dotchawiczej lub cewnika strumieniowego. Wentylacja pacjenta w układzie otwartym nie ma ograniczenia czasu trwania zabiegu ze względu na natlenienie pacjenta.

Unikalne rozwiązania zastosowane w respiratorze TwinStream polega na zastosowaniu jednego modułu sterującego do jednoczesnego podawania dwóch strumieni gazu: jednego o niskiej częstotliwości zmian ciśnienia i drugiego o wysokiej częstotliwości zmian ciśnienia. Pozwala to na dobrą wymianę gazową podczas zabiegu (usuwanie CO2 i dostarczanie tlenu). Strumień jet o normalnej częstotliwości wymusza ruchy klatki piersiowej, zapewniając usuwanie dwutlenku węgla. Strumień jet o wysokiej częstotliwości tworzy dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe i zapewniają prawidłowe natlenienie.

Laryngoskop strumieniowy TwinStream

Laryngoskop strumieniowy TwinStream zawiera zarówno kanały wentylacyjne, jak i kanały monitorujące w konwencjonalnym laryngoskopie. Dodatkowo zapewnia wlot do nawilżania. Ta wyjątkowa innowacja pozwala na jednoczesne prowadzenie wentylacji strumieniowej na dwóch różnych częstotliwościach, przy jednoczesnym monitorowaniu ciśnienia w drogach oddechowych (PIP, PEEP, MAP) i stężenia gazów (FiO2, EtCO2) w otwartych drogach oddechowych.

Ułożenie przestrzenne stosowanych dawniej ruchomych dysz jet lub cewników, miało krytyczny wpływ na siłę wtłaczania powietrza do płuc i natlenienie pacjenta. Laryngoskopy TwinStream mają stałe położenie dysz w kanale narzędzia, co każdorazowo zapewnia optymalną siłę wtłaczania gazów oddechowych do płuc oraz dobre natlenienie. Dysze jet są zamontowane w kanale laryngoskopu w bezpiecznej odległości ponad zwężeniem co uniemożliwia wywołanie barotraumy.

Respirator twinsteam-zabieg

System EasyConnect gwarantuje, że linie wentylacyjne i linie kontrolne nie mogą zostać przypadkowo zamienione. W ten sposób zredukowano dowolne potencjalne ryzyko niewłaściwego użycia.

Dostępna jest szeroka gama różnych typów i rozmiarów laryngoskopów.

Zalety kliniczne wentylacji TwinStream

  • Pełna widoczność chirurgiczna
  • Optymalna dostępność chirurgiczna
  • Optymalne natlenienie
  • Eliminacja CO2 (bez ograniczeń czasowych)
  • Laserowy tryb awaryjny (LSM) zmniejsza ryzyko pożaru dróg oddechowych do absolutnej wartości minimum.
  • Brak ograniczeń czasu prowadzenia zabiegu
Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo