fbpx

Leczenie przetoki odbytu laserem – FiLaC®

Co to jest przetoka odbytu?

Przetoka okołoodbytnicza to wąski kanał otoczony (wysłany) ziarniną, który swe ujście wewnętrzne ma w odbytnicy lub kanale odbytu, a zewnętrzne – najczęściej – na powierzchni skóry. Przetoka okołoodbytnicza jest przewlekłą formą ropnia okołoodbytniczego, czyli tak naprawdę jest to przewlekła faza ropnia okołoodbytniczego.

Trochę historii

Przetoki i ropnie okolicy odbytu towarzyszą ludzkości od dawna. Już ojciec medycyny Hipokrates, jako pierwszy, opisywał techniki operacyjne stosowane w leczeniu przetok odbytu. Jak trafne były jego spostrzeżenia w skuteczności leczenia świadczy fakt przetrwania ich do czasów współczesnych. Jedna z tych metod stosowanych do dziś nosi nazwę metody Hipokratesa.

Przetoka to po łacinie fistula (dosłownie rurka lub piszczałka), stąd dawna polska nazwa tej dolegliwości to fistuła. Jedną ze znanych wówczas metod leczenia tego schorzenia była fistulotomia, polegająca na rozcięciu przetoki.
Przetoka nie zawsze była schorzeniem wstydliwym. Król Francji Ludwik XIV nie wstydził się swoich kłopotów z odbytnicą. Wiedziała o tym cała Francja i przez kilka tygodni wszyscy żyli w napięciu razem z królem. Na szczęście operacja przeprowadzona przez Félixa de Tassy’ego zakończyła się sukcesem. Wieść niesie, że przynajmniej trzydziestu dworzan z arystokratycznych rodzin zwróciło się do Félixa de Tassy’ego o wykonanie takiej samej operacji, ale musiał ich niestety rozczarować, ponieważ nie mieli żadnej przetoki. Noszenie opatrunków w spodniach stało się nawet modne na dworze w Wersalu.

Jak powstaje przetoka?

Przyczyny powstawania ropni i przetok okołoodbytniczych najczęściej upatrywane są w zakażeniu gruczołów odbytowych. Mniej znaczące lub rzadziej występujące przyczyny to: choroby zapalne jelita grubego, a także zakażenia skóry i tkanki podskórnej, czy wrzodziejącego zapalenie jelita grubego.

Jak można leczyć przetoki?

Klasyczne leczenie polega na otwarciu ujścia i oczyszczeniu przetoki, lub chirurgicznym wycięciu przetoki na całej długości wraz z niewielkim marginesem otaczających tkanek. Samowyleczenie przetoki należy do rzadkości, a leczenie zachowawcze jest bardzo mało skuteczne. Wybór metody zależy od rodzaju przetoki, jej umiejscowienia, a także doświadczenia lekarza.

Zabieg laserowy FiLaC®

Jedną z najnowszych opcji leczenia przetok odbytu jest laserowe zamykanie kanału przetoki. Ponieważ przetokę zamyka się od wewnątrz, unikamy rozległych ran chirurgicznych i ryzyka uszkodzenia struktur przebiegających w okolicy przetoki. Ogromną zaletą jest pozostawienie nienaruszonego aparatu mięśniowego zwieraczy. Zabieg wykonuje się w krótkim znieczuleniu ogólnym. Zabieg ten został stworzony przez niemiecką firmę Biolitec AG, która jest pionierem w dziedzinie laserowych zabiegów minimalnie inwazyjnych.

Co to jest FiLaC®?

FiLaC® to unikalny światłowód zakończony półkuliście, ze specjalną pierścieniową emisją światła współpracujacy z laserem diodowym Leonardo. Dzięki takiej konstrukcji nie dochodzi do rozcięcia kanału przetoki, ani nie ma ryzyka zbyt głębokiego oddziaływania na tkanki sąsiadujące.

FiLaC® jest obecnie najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym zabiegiem usuwania przetok, szczególnie tych trudnych przez-zwieraczowych. Zapewnia on wysoki również komfort pacjenta po zabiegu.

Przebieg zabiegu

Niezależnie od metody leczenie przetokoki rozpoczyna się od założenia cienki dren w celu oczyszczenia przetoki (na 8 do 12 tygodni).

Po oczyszczeniu przetoki można przejść do laserowego leczenia. Zabieg wykonuje się pod kontrolą USG w znieczuleniu miejscowym.

W I-szym etapie w konwencjonalny sposób wykonuje się zamknięcie wewnętrznego ujścia przetoki.
Następnie do kanału przetoki od zewnętrznej strony wprowadza się wąski światłowód radialny o kulistym kształcie końcówki FiLaC®.

Po prawidłowym umiejscowieniu światłowodu, następuje w kierunku ścianek przetoki uruchomienie emisji światła lasera, z jednoczesnym wolnym wycofywaniem światłowodu. Światło niszczy tkankę przetoki.
Efektem jest zapadnięcie przetoki. Tkanki sąsiadujące nie są uszkodzone.

Wykonanie zabiegu laserem sprawia, że proces gojenia jest szybki.

Zalety

  • Najlepsza metoda do usuwania przetok przez-zwieraczowych i między-zwieraczowych ze względu na minimalne ryzyko uszkodzenia zwieracza
  • Nadaje się do usuwania przetok zarówno pierwotnych jak i nawrotów
  • Można usuwać przetoki o dowolnej długości z zachowaniem minimalnego uszkodzenia tkanek sąsiadujących
  • Bardzo krótki okres rekonwalescencji w porównaniu z leczeniem chirurgicznym
  • Możliwość połączenia z innymi rodzajami zabiegów zamykających ujście przetoki
  • Krótki zabieg – kilka minut

Więcej się dowiesz na stronie www.laserhemoroidy.pl/

Produkty

Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo