fbpx

Kriolipoliza – odchudzanie poprzez schłodzenie tkanki tłuszczowej

Jak działa kriolipoliza?

Ideą całego zabiegu jest kontrolowane chłodzenie skóry. Adipocyty czyli komórki tłuszczowe wypełnione są trójglicerydami, które z kolei powstają z połączenia wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. Rozróżniamy wiele rodzajów kwasów tłuszczowych. Eksperci wykazali, że do uzyskania apoptozy adipocytów (obumierania komórek tłuszczowych) niezbędne jest utrzymanie temperatury co najmniej -8°C przez czas nie mniejszy niż 60-70 minut.

-8 stopni Celcjusza a odmrożenie…

„Dlaczego przykładając ujemną temperaturę do ciała, i utrzymując ją przez godzinę, nie odmrażamy skóry?!” Odpowiedź jest prosta – skóra nigdy nie osiąga temperatury zamarzania. Chroni ją membrana przeciwzamrożeniowa, obniżająca temperaturę zamarzania tkanek oraz zwalniająca proces chłodzenia. Od wartości temperatury do jakiej schładzamy aplikatory zależy ilość ciepła, jaka jest oddawana z obszaru zabiegowego. Im większa jest różnica temperatur, tym więcej ciepła odprowadzamy. Parametr, który określa nam tę wartość mierzony jest w jednostkach mW/cm2 [(miliwaty – jednostka mocy na centymetr kwadratowy (jednostka powierzchni)].

Kriolipoliza – proces niszczenia komórek tłuszczowych

Komórki tłuszczowe jako te najmniej odporne pierwsze reagują na działanie niskich temperatur. Krystalizacja wypełniających je trójglicerydów następuje w temperaturze dodatniej w odróżnieniu od cząsteczek wody, które do tego samego wymagają temperatury ujemnej. Ważne jest, aby działanie aparatu do kriolipolizy było selektywne tzn. powodowało trwałe uszkodzenie tylko komórek tłuszczowych. Przykładając do skóry aplikator, którego elementy chłodzące obniżają swoją temperaturę do -8°C, powodujemy schłodzenie temperatury obszaru zabiegowego. Skrystalizowane trójglicerydy oznaczają dla organizmu uszkodzenie komórki tłuszczowej. Naturalnym procesem fizjologicznym jest ich usunięcie. Organizm wytwarza stan zapalny w obszarze zabiegowym, którego celem jest eliminacja uszkodzonych komórek. Stan ten nasila się i po około dwóch tygodniach zaczyna wygasać. Całkowicie ustępuje od 2 do 3 miesięcy. Dlatego największy efekt obserwujemy nie zaraz po zabiegu, a dopiero po około 6-8 tygodniach.

Dzięki zastosowaniu podciśnienia, zasysając fałd skóry do wnętrza aplikatora opróżniamy obszar zabiegowy z krwi. Ułatwia to osiągnięcie odpowiedniej temperatury, powoduje że krew nie ogrzewa tego co aplikator chłodzi i zwiększa to precyzję chłodzenia na wybranym obszarze.
Ważne jest, by przebieg procesu był kontrolowany i nie powodował skutków ubocznych w postaci siniaków lub zaczerwienienia skóry.

Element chłodzący

Elementem chłodzącym w aplikatorze jest ogniwo Peltiera. Jest to półprzewodnikowy element elektryczny, który po przyłożeniu do niego odpowiedniego napięcia pochłania ciepło z jednej strony i transmituje je na drugą stronę. Tym samym po jednej stronie chłodzimy, a po drugiej grzejemy. Element ten stosuje się w aplikatorach przykładanych do skóry. Programując odpowiednią temperaturę, określamy ilość oddawanego ciepła.

Wnioski

Najważniejsze cechy, którymi powinno charakteryzować się urządzenie do kriolipolizy, aby zabieg był skuteczny a zarazem bezpieczny, są następujące:
• czas trwania zabiegu: ok. 70 minut,
• temperatura zabiegowa, świadcząca o szybkości odprowadzania ciepła z obszaru zabiegowego: -8oC,
• membrana zabezpieczała skórę przed odmrożeniem,
• podciśnienie było odpowiednio dobrane.

Produkty

Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo