fbpx

Zabiegi frakcyjne – jaki laser

Sprawdzoną klinicznie metodą zmniejszenia: objawów starzenia skóry, zmarszczek, zmian pigmentacji, jędrności skóry oraz blizn potrądzikowych jest przemodelowanie kolagenu. W metodach frakcyjnych przemodelowanie kolagenu następuje na skutek generowania mikro-obszarów przegrzania termicznego skóry.

Efekt zabiegu zależy od wartości temperatury do jakiej zostaje podgrzana skóra.

Oddziaływanie światła na tkankę

W zabiegach frakcyjnych tylko niewielka część skóry ulega uszkodzeniu (5–10%). Dzięki punktowemu przegrzaniu skóry uzyskuje się bardzo dobre efekty przemodelowania kolagenu, a równocześnie inwazyjność zabiegu jest mała.

Do analizy oddziaływania światła na tkankę zwykle bierzemy pod uwagę następujące podstawowe składniki (chromofory): wodę, hemoglobinę i melaninę. Jednak dla laserów frakcyjnych liczy się tylko absorpcja w wodzie ponieważ absorpcja w pozostałych chromoforach jest pomijalnie mała (ponad 1000x mniejsza) a woda jest głównym elementem składowym (>60%).

Rodzaje laserów

Laserowe zabiegi frakcyjne dzielą się na dwie grupy:

  • nieablacyjne – struktura naskórka i skóry trakcie zabiegu nie ulega odparowaniu; lasery o długościach fali: 1550 nm, 1927nm oraz lasery picosekundowe.
  • ablacyjne – w trakcie zabiegu następuje celowe odparowanie fragmentu naskórka lub skóry lasery o długości fali 2940 nm lub 10 600 nm,

Efekt zabiegu zależy od: głębokości mikrokolumny, temperatury przegrzania oraz powierzchni uszkodzenia naskórka. Im głębsze działanie tym większa zdolność do uzyskania produkcji nowego kolagenu. Im mniejsze uszkodzenie naskórka tym krótszy czas rekonwalescencji.

Lasery nieablacyjne: Erbium-Glass (1540nm), Thulium (1927nm), pikosekundowe

Lasery nieablacyjne denaturują białka (kolagen), ale nie powodują ich waporyzacji.
Pierwszym laserem frakcyjnym wprowadzonym na rynek. był laser Er:Glass
Wartość współczynnika absorpcji światła w wodzie dla 1540nm i 1927nm jest niezbyt wysoki w porównaniu z laserem CO2. Penetracja laserów wynosi od 200µm do 1mm.

W trakcie zabiegów laserami Er:Glass i tulowym powstają w skórze skoagulowane mikrokolumny, nazywane MTZ (ang. Micro Thermal Zone), o średnicy ok. 0,1 mm. Średnica i gęstość wytworzonych mikrokolumn MTZ odpowiadają za procentową wielkość uszkodzonej powierzchni skory, a więc poźniejszy stopień poprawy jej stanu. Im większa jest powierzchnia wymagająca odbudowy, tym dłuższy jest czas wyłączenia pacjenta z normalnej aktywności (czas rekonwalescencji).

Strefa przegrzania tkanki pomiędzy kolumnami nie jest zbyt szeroka, a efekt przemodelowania kolagenu po jednym zabiegu jest słaby. Zaleca się wykonanie kilku zabiegów.
Ponieważ całe ciepło, które wytwarza promień lasera pozostaje w tkance ( nie ma jego odprowadzenia na skutek odparowania) zabiegi są bolesne.

Lasery pikosekundowe

Działanie laserów pikosekundowych polega na dostarczaniu ultra-krótkich impulsów o bardzo wysokiej energii np.dla lasera PicoWay™ firmy Candela dla długość fali 1064nm – czas trwania impulsu to 450 ps, a moc szczytowa 0.90 Gigawata.
Działanie frakcyjne lasera pikosekundowego polega na ogniskowym działaniu plazmy pod naskórkiem bez jego uszkodzenia. Na głębokości około 0,2mm następuje koagulacja tkanki.
Pikosekundową energię lasera można frakcjonować za pomocą dyfrakcyjnych lub holograficznych macierzy soczewek.

Lasery ablacyjne

Efekt działania frakcyjnych laserów ablacyjnych polega na waporyzowaniu w skórze mikrokanałów MAZ (ang. Micro Ablation Zone). Średnice mikrokanałów, to ok. 0,1 mm, jednak metoda ta umożliwia
głębsze oddziaływanie poprzez wielokrotne naświetlanie tego samego punktu.

Mikrokolumny mają największy przekrój na powierzchni skóry, a wraz z głębokością ich średnica zmniejsza się. Najbardziej uszkodzony jest więc naskórek, a głębsze warstwy zawierające kolagen są słabiej przegrzane.

W celu uzyskania lepszego działania w głębszych warstwach stosuje się tzw. wielokrotny impuls polegający na kilkukrotnym naświetlaniu tego samego punktu.

Laser Erbium YAG

Laser Er:YAG emituje światło o długości fali 2940nm. Dla tej długości absorpcja w wodzie jest bardzo wysoka. Cała energia jest pochłaniana bardzo płytko. Tkanka do głębokości około 30 µm zostaje odparowana i nie ma koagulacji w jej glębszych warstwach. Płytka penetracja oznacza brak hemostatyki. Z tego powodu stosowanie wielokrotnego impulsu nie przynosi efektu, a tylko powoduje krwawienie. Praktycznie działanie lasera ogranicza się do peelingu.

Lasery CO2
Lasery CO2 są obecnie najpopularniejszymi laserami używanymi do zabiegów frakcyjnych. Długość fali światła(10600nm) zapewnia wystarczająco głębokie wnikanie światła w skórę oraz umożliwia uzyskanie szerokiej strefy przegrzania tkanki
Skanery frakcyjne w laserach CO2 umożliwiają stosowanie zmiennych kształtów, rozmiarów i wzorów pola skanowania.

Tryby pracy
Lasery CO2 mogą mieć dwa tryby pracy: statyczny i dynamiczny. Preferuje się tryb statyczny ponieważ posiada zdefiniowaną gęstość punktów. Nie ma ryzyka przegrzania lub oparzenia.

Wielokrotny impuls
W zabiegach laserami CO2 stosuje się dwie techniki wielokrotnego impulsu gdy:

  • nie jest pożądane przegrzanie tkanek otaczających np. w przypadku koleoidów ( może prowadzić do jego wzrostu) stosuje się wielokrotny impuls o mniejszej energii. Przykładowo zabieg wykonuje się 3-krotnie w tym samym punkcie impulsem o 3-krotnie mniejszej
  • wymagana jest jak największa głębokość np. w przypadku leczenia blizn i rozstępów. Wielokrotny impuls ma zawsze taką samą energię.

Rura laserowa

Lasery CO2 mogą mieć rurę szklaną lub metalową. Rura metalowa ogranicza zastosowanie lasera w zabiegach dermatochirurgicznych. Ze względu na własności technologiczne nie można wygenerować Ultrapulsów.

Zaletą frakcyjnego lasera CO2 w porównaniu z laserami erbowymi  jest możliwość  jego stosowania w zabiegach klasycznej dermatochirurgi np. do usuwania zmian skórnych.

Rekonwalescencja

Energia światła lasera podawana w sposób frakcyjny, wytwarza uszkodzenia termiczne w postaci bardzo cienkich mikrokolumn, stymulując tworzenie nowego kolagenu. Naskórkowanie jest bardzo szybkie dzięki ograniczonemu niewielkiemu uszkodzeniu naskórka i zaczyna się od razu pierwszego dnia.

Proces zamykania kolumn trwa około 48h. Całkowita przebudowa kolagenu następuje w okresie od 1 do 2 miesięcy w zależności od agresywności zabiegu.

Zabiegi ablacyjne w porównaniu z nieablacyjnymi charakteryzuje się na ogół lepszy efekt końcowy, ale czas rekonwalescencji jest dłuższy.

Zabiegi ablacyjne dzięki temu, że część ciepła uchodzi wraz z odparowaną tkanką do otoczenia, są mniej bolesne – można je wykonać bez znieczulenia.

Produkty

Partnerzy: inmode.pl
Projekt strony: logo